Protecția muncii Bacău

Protecția muncii și situații de urgență PSI - Bacău
Evaluări de riscuri profesionale - Bacău
Cercetare accidente de muncă - Bacău

CONTACTEAZA-NE pentru solutia potrivita! +4 0745176535 | bestprotectconsult@gmail.com

Servicii oferite

Firma noastra acorda servicii de specialitate in urmatoarele domenii

 

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • Instruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii
 • Instruirea conducatorilor de locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate
 • Elaborarea programului de instruire si testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul)
 • Stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 • Intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul)
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii de Guvern 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege
 • Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca
 • Consiliere in cadrul controalelor ITM.
 •  
Protectia muncii

Evaluare riscuri profesionale

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecție
Protectia muncii

Securitate si sanatate in munca pentru santiere mobile

 • Asigurarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca
 • Intocmirea planului de securitate si sanatate in munca pentru toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii
 • Intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru antreprenori sau subantreprenori
 • Intocmirea registrului de coordonare si dosarul de interventii ulterioare

Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 307/2006, Normele Generale de apărare împotriva incendiilor si Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, astfel:

 • Plan evacuare in situații de urgenta
 • Plan intervenție la incendii
 • Plan de depozitare materiale periculoase
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor
 • documentar de instruire pentru toate fazele de instruire
 • Tematica pentru toate fazele de instruire
 • Fisele individuale de instructaj in domeniul situațiilor de urgenta
 • Efectuare instructaj introductiv general
 • Supraveghere la efectuarea instructajului la locul de munca
 • Supraveghere la efectuarea instructajului periodic
 • Participarea efectiva la verificarea însușirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Monitorizarea funcționării sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Emiterea de decizii / autorizații pentru desfășurarea activității in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilități, lucrul cu foc deschis etc.
 • Realizarea masurilor dispuse de către inspectorii pentru prevenirea situațiilor de urgenta cu prilejul vizitelor de control
 • Exerciții practice cu angajații privind intervenția si evacuarea in situații de urgenta.