Protecția muncii Bacău

Protecția muncii și situații de urgență PSI - Bacău
Evaluări de riscuri profesionale - Bacău
Cercetare accidente de muncă - Bacău

CONTACTEAZA-NE pentru solutia potrivita! +4 0745176535 | bestprotectconsult@gmail.com

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 1. Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006.
 2. Hotarârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006 
 3. Hotarârea Guvernului nr.300/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.  
 4. Hotarârea Guvernului nr.493/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
 5. Hotarârea Guvernului nr.971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
 6. Hotarârea Guvernului nr.1028/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
 7. Hotarârea Guvernului nr.1048/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 8. Hotarârea Guvernului nr.1051/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare.
 9. Hotarârea Guvernului nr.1058/2006privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive.
 10. Hotarârea Guvernului nr.1091/2006privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca.
 11. Hotarârea Guvernului nr.1092/2006privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici în munca.
 12. Hotarârea Guvernului nr.1093/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în munca.
 13. Hotarârea Guvernului nr.1136/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice.
 14. Hotarârea Guvernului nr.1146/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
 15. Hotarârea Guvernului nr.1218/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici în munca.
 16. Hotarare de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.
 17. Hotarârea Guvernului nr.1876/2005privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.
 18. Hotarâre nr. 752 din 14/05/2004privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explosive.
 19. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003privind protectia maternitatii la locurile de munca.
 20. Ordonanta de urgenta nr. 99/2000privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca.
 21. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 -Codul Muncii.
 22. HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007privind supravegherea sănătătii lucrătorilor.

Legislatie in domeniul situatiilor de urgenta

 1. ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
 2. ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
 3.   LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006privind apararea împotriva incendiilor.
 4. H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
 5. ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare siautorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.
 6. ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta.
 7. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.
 8. LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004privind protectia civila.